De stichting de Lunterse Keie is gevestigd te Lunteren. De stichting heeft als doel:  “Het voor het nageslacht bewaren en onder de aandacht brengen van de Lunterse cultuurhistorie en Lunterse gebruiken en het ondersteunen van initiatieven daartoe door derden.” De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door: Het bevorderen en stimuleren van de onderlinge samenwerking tussen de diverse desbetreffende Lunterse belangenverenigingen en organisaties; o door bruggen te slaan tussen de bedoelde verenigingen en organisaties; o al hetgeen te doen dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, een en ander in de ruimste zin van het woord De stichting beoogt niet het maken van winst. U kunt contact met ons opnemen door een mailtje te sturen naar de secretaris. Jaarverslagen: 2008 2009 2010-2011 2012 2013-2014 (print versie) 2015-2016